Trade | 8- OKVIP và hành trình làm từ thiện đầy ý nghĩa | الدكتور محمود غلاب